تماس با ما

دفتر مرکزی

با ما در تماس باشید

شماره فکسشماره تلفن ایمیلآدرس وبسایت نام شرکتتعداد
0218808629502188088777info@spaca.irwww.spaca.irانجمن تولید کنندگان لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال 1
(021) – 88733564(021) 88732586 –  (021) – 88736959sales@apr-ir.comwww.apm-ir.comشرکت لوله سازی اهواز 2
www.sadid.ir گروه صنعتی سدید 3
www.safarolling.comشرکت نورد و لوله صفا 4
www.sadidpipe.com شرکت لوله و تجهیزات سدید 5
www.mpm.ir شرکت لوله سازی ماهشهر 6
www.savehrolling.comشرکت نورد و پروفیل ساوه 7
www.iranspiral.com شرکت ایران اسپیرال 8
www.kianpersia.comشرکت کیان پرشیا9
www.qomrolling.comشرکت نورد و لوله قائم قم 10
www.kalup.irشرکت کالوپ11
www.kowsarpipe.comشرکت نورد و لوله کرثر صنعت اسپادانا 12
www.sps-ig.ir شرکت فولاد صبح پارسیان 13
www.sppc.irشرکت تولید لوله و پوشش سلفچگان14
www.petroferro.com شرکت پتروآهن فردوس 15
www.mppc.irشرکت تولید پوشش لوله ماهشهر16
www.varziran.co.irشرکت ورزیران17
www.nickmahzarco.com شرکت تولیدی صنعتی نیک محضر اسپادانا 18
www.kopc.irشرکت صنایع رنگ و پوشش لوله کوهپایه 19
www.cdim.ir شرکت توسعه پوشش سازندگان نوآور 20
www.tangiran.in.coشرکت تانگیران 21
www.pekachemie.comشرکت پکاشیمی 22
www.abharpolymer.comشرکت آمیزه های پلیمری ابهر 23
www.keivan-javid.comشرکت پوشش لوله کیوان جاوید 24
www.bajakpaint.irشرکت باژاک 25