یکی از اهداف انجمن در سال های اخیر پیگیری روند ارتباطات بین الملل با برترین شرکت ها ی تولید کننده و انجمن های مشابه بوده و این وظیفه بر عهده واحد ارتباطات بین الملل انجمن میباشد که با برقرار ارتباط از طریق اتاق بازرگانی ایران و سازمان توسعه و تجارت و وزارت خارجه جهوری اسلامی ایران ارتباطات گسترده ای را برقرار نموده است

:خدمات واحد امور بین الملل

توسعه روند صادراتی 

تحلیل و بررسی بازارهای هدف 

اطلاع رسانی در مورد مناقصات بین المللی 

اطلاع رسانی و هماهنگی برای شرکت در نمایشگاه ها ، همایش ها و کنفرانس های بین المللی 

هماهنگی به منظور ارسال هیئت های تجاری 

 برگزای کلاس های اموزشی برای اشنایی با اخرین مفاهیم و تئوری ها و استاندارد های معتبر روز دنیا در خصوص لوله های فولادی و پوشش خطوط انتقال در قالب موسسه اموزشی انجمن

: به منظور برقراری ارتباط با واحد ارتباطات بین الملل انجمن از طریق مشخصات ذیل تماس حاصل فرمایید

مسئول واحد امور بین اللمل انجمن

ایمیل : h.mahabadi@spaca.ir