مجید چگنی، معاون وزیر نفت در امور گاز گفت:

پروژه احداث خط انتقال گاز زاهدان – دوراهی دشتک با پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصد و دشتک – زابل با پیشرفت فیزیکی ۹۳ درصد در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تکمیل شود.

خط انتقال گاز خاش – میرجاوه با پیشرفت فیزیکی ۹۷ درصد در حال تکمیل است.

خطوط انتقال گاز مکران – چابهار و مکران – کنارک تکمیل شده است.

در بخش گازرسانی به صنایع، احداث خط انشعاب گاز واحدهای سیمان خاش، زابل و تیس نیز از سوی شرکت گاز استانی در حال اجراست که قرارداد انشعاب گاز امضا شده و پیشرفت خط سیمان خاش ۸۰ درصد، سیمان زابل ۴۵ درصد و سیمان تیس ۲ درصد است.