مصوبات یکصد و بیست و نهمین جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید طی نامه شماره ۶۰/۳۱۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۴ توسط دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ابلاغ شد.

طبق یکی از بندهای این ابلاغیه، طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد باید تا پایان سال جاری به بهره برداری برسند.

بر این اساس، در صورت وجود هرگونه مشکل، موارد مربوطه در کارگروه های استانی ستاد تسهیل امور تولید مطرح و در مورد آن تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.