بیستمین جلسه هیات مدیره اتحادیه بین المللی صندوقهای ضمانت صادراتی کشورهای اسلامی موسوم به «اتحادیه امان» بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

به گزارش شاتا، صندوق ضمانت صادرات جمهوری اسلامی ایران که در اجلاس مجمع عمومی اتحادیه امان در سال ۲۰۱۹ برای دو سال به عضویت هیات مدیره اتحادیه نائل آمده است به همراه صندوقهای ضمانت صادرات کشورهای مصر، اردن، قزاقستان، ترکیه و موسسات چند جانبه ICIEC وابسته به بانک توسعه اسلامی و موسسه ضمان کویت، اعضای هیات مدیره این اتحادیه را تشکیل می دهند.
در این جلسه ضمن تصویب صورتجلسه اجلاس ۲۰۱۹، دبیر کلی اجلاس از ترکیه به موسسه ضمان کویت منتقل گردید.
سید آرش شهرآیینی «عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران» به نمایندگی از این صندوق، در جلسه هیات مدیره اتحادیه حضور یافت.
تصویب صورتهای مالی سال ۲۰۱۹ و بودجه ۲۰۲۰، بررسی وضعیت بحران کرونا بر عملکرد اعضا، ایجاد جایزه اتحادیه امان برای موسسات موفق در عرصه بیمه اعتبار صادراتی، تشکیل کمیته های سه گانه برای رصد بخشهای صدور کوتاه مدت، بلند مدت و سرمایه گذاری و تاسیس دبیرخانه دائمی اتحادیه را از دیگر تصمیمات این جلسه عنوان نمود.